Wybierz region

Wybierz miasto

  Dzieło senatora

  Autor: Beata Sypuła

  2005-02-02, Aktualizacja: 2005-02-03 09:26 źródło: Dziennik Zachodni

  Zarząd Fundacji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego organizuje kolejną, IX edycję programu stypendialnego. Studenci uczelni wyższych znów mogą się starać o uzyskanie pomocy materialnej.

  Zarząd Fundacji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego organizuje kolejną, IX edycję programu stypendialnego. Studenci uczelni wyższych znów mogą się starać o uzyskanie pomocy materialnej. Termin przyjmowania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami upływa 10 marca 2005 r.


  – O stypendium Fundacji ŚFS na semestr letni 2005 roku mogą ubiegać się słuchacze uczelni wyższych wszystkich lat, mieszkańcy województwa śląskiego – mówi Sylwia Ratusznik ze Śląskiego Funduszu Stypendialnego.

  To tylko główne kryteria, ale nie jedyne. Trzeba udokumentować trudną sytuację materialną – dochód rodziny wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 600 zł (brutto) na jednego jej członka. Wymogiem jest zaliczenie semestru zimowego 2004/05 w terminie, a ponadto trzeba uzyskać średnią ocen w przedziale 4,5 – 5,0 (w czterostopniowej skali ocen). W przypadku niepublicznych uczelni wyższych stosujących inne skale ocen – średnią co najmniej równą średniej ocen na danej uczelni.

  Wnioski o pomoc stypendialną ze środków Fundacji ŚFS należy składać wyłącznie na odpowiednim formularzu. Dostępny jest on w internecie na stronie www.sfs.katowice.pl lub w Biurze Zarządu Fundacji przy ul. Warszawskiej 3 (IV p.) w Katowicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00. Tam też dostępny jest regulamin przyznawania pomocy ze środków Śląskiego Funduszu Stypendialnego, można też poznać treść wchodząc na ww. stronę internetową.

  Jaka pomoc?

  Można otrzymać:
 • stypendia podstawowe,
 • stypendia celowe na naukę języków obcych,
 • komputery i zestawy komputerowe.

  Tylko na semestr
 • Stypendium ŚFS może zostać przyznane maksymalnie na czas trwania jednego semestru, czyli okres 5 miesięcy.
 • Kwota stypendium przekazywana jest w ratach miesięcznych.
 • Stypendium ze środków Śląskiego Funduszu Stypendialnego może zostać przyznane wyłącznie na cele naukowe.

  Niezbędne dokumenty
  Do wniosku powinny zostać dołączone:
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziców lub opiekunów oraz pozostałych członków rodziny wspólnie zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą;
 • potwierdzone przez władze uczelni oświadczenie studenta o przyznanych lub nie, na okres najbliższych pięciu miesięcy od daty sporządzenia wniosku, stypendiach socjalnych i /lub naukowych;
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni wyższej stwierdzające:
  – wysokość uzyskanej przez wnioskodawcę średniej ocen za poprzedzający złożenie wniosku semestr,
  – wysokość średniej ocen w danej uczelni w przypadku stosowania skali ocen innej niż pięciostopniowa;
  – kserokopia dowodu osobistego stwierdzająca fakt zameldowania wnioskodawcy na terenie województwa śląskiego.
  Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na szczególne osiągnięcia studenta w wybranej dziedzinie nauki lub przedmiocie zainteresowania.
 • Sonda

  Uczniowie jednej z katowickich szkół zażądali wprowadzenia mundurków.Czy sądzisz że to dobry pomysł?

  • Tak (68%)
  • Nie (29%)
  • Trudno powiedzieć (4%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.