Wybierz region

Wybierz miasto

  Walka o cztery miliony dusz

  Autor: Maria Zawała

  2005-02-28, Aktualizacja: 2005-03-08 11:11 źródło: Dziennik Zachodni

  Konieczność osobistego oddawania głosów w lokalach wyborczych powoduje ogromne trudności z dotarciem do nich osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź też wieku, nie są w stanie tego uczynić.

  Konieczność osobistego oddawania głosów w lokalach wyborczych powoduje ogromne trudności z dotarciem do nich osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź też wieku, nie są w stanie tego uczynić. I chociaż teoretycznie istnieje obowiązek dowiezienia każdego chętnego do siedziby komisji wyborczej, w praktyce, niewielu z tego korzysta, a są także gminy, w których taki transport nie jest zapewniony.

  – Chociaż starsi i niepełnosprawni, a jest ich prawie 4 mln, mają pełnię praw wyborczych, nie mogą z niej korzystać. Podczas wyborów do Sejmu i Senatu ustanowieni przez nich pełnomocnicy mogliby oddać głos w ich imieniu – mówi Jarosław Zbieranek z Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, który zajmuje się przygotowaniem projektu zmian w ordynacji wyborczej. 2 marca zajmie się tym projektem Sejmowa Komisja Ustawodawcza.

  Instytucja pełnomocnictwa jest obecnie stosowana w systemach wyborczych wielu państw europejskich (m.in. Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii). W podobnej formie występuje również m. in. w Kanadzie.

  – Możliwość ustanawiania pełnomocnika przewidywana jest dla ograniczonego kręgu wyborców – osób niepełnosprawnych i starszych. Pełnomocnik działałby zgodnie z aktem pełnomocnictwa i w jego zakresie. W imieniu wyborcy i wyrażając jego wolę, udawałby się do lokalu wyborczego, pobierał kartę (karty) do głosowania i głosował – wyjaśnia Zbieranek.

  Ordynacja, co należy wyraźnie zaznaczyć, przewiduje już pewne udogodnienia dla osób chorych i starszych. Obejmują one jednakże jedynie pacjentów szpitali i pensjonariuszy zakładów pomocy społecznej. Przewidują, iż możliwe jest utworzenie dla nich osobnych obwodów do głosowania, a także zastosowanie urny pomocniczej, z którą członkowie komisji udają się do łóżek wyborców. Osób niepełnosprawnych dotyczą natomiast zapisy o przystosowaniu części lokali wyborczych do ich potrzeb, umożliwienia głosowania w takim lokalu, a także o pomocy, jaką na ich prośbę udzielają inni wyborcy. Co jednak zrobić z tymi osobami, w wypadku których transport, o ile w ogóle jest możliwy, stanowi znaczne obciążenie, a nawet zagrożenie dla zdrowia?

  – Niska absencja wyborcza to także efekt nieuczestniczenia w aktywnym życiu publicznym tej grupy osób – wyjaśnia Zbieranek. – Dlatego pod naszym apelem do posłów o poparcie projektu podpisało się już 9 organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, a także wiele osób, w tym m.in. aktorka Anna Dymna.

  Na pytanie o to, czy instytucji pełnomocnika nie wykorzystają partie polityczne, by hurtem zbierać głosy, Zbieranek odpowiedział, iż pełnomocnik może przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednego wyborcy. Wyjątek stanowią członkowie rodziny, którzy będą mogli przyjąć pełnomocnictwo od dwóch wyborców. Wszystkie czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania miały by być zadaniami zleconymi gminie i przez to wolnymi od opłat. •

  Kto może ustanowić pełnomocnika

  Zgodnie z projektem ISP możliwość ustanawiania pełnomocnika posiadaliby wyborcy niepełnosprawni z orzeczoną przez właściwy organ niepełnosprawnością w stopniu znacznym, bądź umiarkowanym, a także wszyscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyliby 75. rok życia.


  Kto może być pełnomocnikiem

  Pełnomocnikiem wyborczym może zostać każda osoba wpisana do rejestru wyborczego w tej samej gminie co wyborca udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.


  Liczby

  Ilu wyborców mogłoby ustanowić pełnomocnika

  * Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym
  1mln 426 tys.
  * Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym
  1 mln 064 tys.
  * Osoby, które ukończyły 75. rok życia
  1 mln 723 tys.

  Sonda

  Uczniowie jednej z katowickich szkół zażądali wprowadzenia mundurków.Czy sądzisz że to dobry pomysł?

  • Tak (68%)
  • Nie (29%)
  • Trudno powiedzieć (4%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.