Mikołów: Budżet obywatelski 2019 PROJEKTY I GŁOSOWANIE

W piątek, 5 października rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie. Do realizacji zgłoszono 40 propozycji, w tym 29 lokalnych i 11 ogólnomiejskich. Głosować może każdy mieszkaniec Mikołowa, który ukończył 16 lat.

Mikołów: Budżet obywatelski 2019

Głosowanie w ramach IV budżetu obywatelskiego w Mikołowie odbędzie się w dniach 5-8 października.

W przyszłorocznym budżecie obywatelskim Mikołowa do podziału na inwestycje znalazł się milion złotych. 200 tys. przekazane zostanie na projekty ogólnomiejskie, a pozostałe 800 tys. zostanie rozdysponowane na poszczególne inicjatywy lokalne.

Czym jest BO?

Budżet obywatelski to nic innego jak forma współpracy samorządu ze społecznością lokalną. Tutaj to mieszkańcy zgłaszają władzy swoje potrzeby i sami wybierają, które z nich powinny zostać zrealizowane.
BO nazywa się w urzędowej nomenklaturze budżetem partycypacyjnym, co dosłownie oznacza, że zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy wspólnie ponoszą jego koszty i wspólnie wynoszą zyski.

- Jestem niezwykle zadowolony z funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Mikołowie - mówi Stanisław Piechula, burmistrz miasta. - Nie ma co ukrywać, że BO działa znakomicie, głównie dlatego, że mieszkańcy bardzo pozytywnie zareagowali na ten pomysł. Propozycje, jakie mikołowianie składają w formie projektów, to istotny wyznacznik trendów i oczekiwań, w jaki sposób oraz w jakim kierunku miasto powinno się zmieniać. Mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego brakuje w ich najbliższej okolicy - dodaje.

Co wybieramy?

W ramach BO zgłoszono w tym roku 40 projektów. Wśród 11 ogólnomiejskich pomysłów znalazła się m.in. rewitalizacja Dużych Plantów, przewidująca remont ścieżek spacerowych i budowę fontann. Inne ze zgłoszonych pomysłów zakładają zakup lekkiego wozu strażackiego dla OSP w Paniowach czy budowę tężni solankowej w okolicach miejskiego rynku. Pełna lista projektów znajduje się poniżej.

- Tężnia wytwarza specyficzny mikroklimat, sprzyjający relaksowi. Budując w centrum Mikołowa tężnię solankową możemy stworzyć unikatowe miejsce wyciszenia i spokoju, które pewnie dodatkowo nas zintegruje - uważa Aneta Esnekier, która projekt „Ciechocinek w Mikołowie” zgłosiła do BO wspólnie z Mateuszem Biesem.

Wśród projektów lokalnych przeważają inwestycje związane ze sportem i rekreacją, takie jak remonty boisk i budowy placów zabaw. Mimo to nie zabrakło także bardzo oryginalnych pomysłów, np. budowy wież lęgowych dla jerzyków na Recie czy zorganizowania warsztatów ogrodniczych na os. Mickiewicza.

Jak głosować?

Do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego uprawniony jest każdy mieszkaniec Mikołowa, który ukończył 16. rok życia. Takiej osobie przysługują dwa głosy: pierwszy na projekt ogólnomiejski oraz drugi na jedną z inicjatyw o zasięgu lokalnym.

Głosować można za pośrednictwem strony internetowej: www.obywatelski.mikolow.eu. Tutaj w odpowiednim polu należy podać swoje dane, zaznaczyć wybrane projekty i kliknąć w opcję „chcę oddać głos”.

Głosowanie odbywa się również w punktach stacjonarnych. Te od 5 do 8 października w godz. 9-19 będą działać w Centrum Handlowym Auchan (ul. Gliwicka 3), Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Karola Miarki 5) oraz krytej pływalni Aqua Plant (ul. Konstytucji 3 Maja 22)

Dodatkowo pierwszego dnia głosowania, można oddawać głosy od 7 do 14 w każdej szkole podstawowej oraz od 14 do 18 we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie Mikołowa.

Projekty ogólnomiejskie

1. "ŚWIATŁO I DŹWIĘK" czyli nowa jakość w MDK dla ciebie!

Opis projektu: Doposażenie sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy.

Jeszcze lepszy dźwięk i światło pozwolą lepiej usłyszeć i zobaczyć wiele ciekawych wydarzeń.

Lokalizacja: Miejski Dom Kultury, ul. Rynek 19

Koszt: 200 000,00 zł

2. Mikołów imprezuje! - zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych na terenie Mikołowa

Opis projektu: Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych m.in.: maszyny do popcornu i waty cukrowej, stołów i krzeseł do kącika dla dzieci, chust i tuneli animacyjnych, dmuchanego placu zabaw i boiska, leżaków, grillów, namiotów, mobilnego sprzętu nagłaśniającego itp.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i liczby organizowanych w Mikołowie imprez integrujących mieszkańców, poprzez zapewnienie możliwości nieodpłatnego użyczenia sprzętu niezbędnego w tego typu przedsięwzięciach.

Lokalizacja: użytkowanie na terenu całej gminy, przechowywanie w Miejskim Domu Kultury, ul. Rynek 19

Koszt: 49 760,00 zł

3. Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe

Opis projektu: Wykonanie Miasteczka Ruchu Drogowego dla dzieci oraz gier podwórkowych na terenie rekreacyjnym przy Domku Harcerskim. Miasteczko rowerowe ma na celu przyswojenie dzieciom podstawowych zasad ruchu drogowego. Dodatkowo przewiduje się połączenie miasteczka rowerowego z grami podwórkowymi. Całość utworzy jeden duży teren zabawowy dla dzieci.

Wykonanie gier podwórkowych na terenie Kamionki, Borowej Wsi, Mokrego, Śmiłowic, Paniów, Bujakowa i Rety. W każdej z tych lokalizacji powstanie nowe miejsce zabaw dla dzieci - kilka różnych gier umożliwiających zabawę kilku osób jednocześnie.

Lokalizacja: Działka 1940/76, plac przy Domku Harcerskim od strony boiska.
Pozostałe lokalizacje gier:
1. Śmiłowice 451/101, ul. Górnośląska, na tyłach Sołtysówki
2. Reta, ul. Konopnickiej, działka 2153/64
3. Kamionka, ul. Katowicka 122, działka 944/24
4. Paniowy, róg Mokierska/Szymankiewicza, działka 304/36,
5. Bujaków, ul. Szkolna 1, działka 1147/45,
6. Mokre, ul. Grudniowa, działka 1133/71
7. Borowa Wieś, ul. Gliwicka 299, działka 610/120

Koszt: 128 290,00 zł

4. Radosny festyn rodzinny - od malucha do seniora

Opis projektu: Zorganizowanie rodzinnego festynu integrującego pokolenia (występy, atrakcje dla dzieci, konkursy). W ramach festynu odbędą się wspólne rozgrywki, zabawy, konkursy, tańce, a na zakończenie odbędzie się występ "niespodzianka" zespołu estradowego.

Lokalizacja: Teren między ul. Bluszcza, Słowackiego i Grażyńskiego – obok Orlika, placu zabaw i terenu zieleni

Koszt: 19 700,00 zł

5. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (LSRG) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach

Opis projektu: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 w zabudowie kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach.

Zakup pozwoli na interwencyjne wyjazdy ratowniczo-gaśnicze przez całą dobę.

Lokalizacja: OSP Paniowy, ul. Mokierska 1

Koszt: 200 000,00 zł

6. Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa

Opis projektu: Wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie na terenie pomiędzy Pasażem Jesionowym a targowiskiem miejskim, nieopodal Rynku i parku Małe Planty, na tyłach Miejskiego Domu Kultury. Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa solanka. Poprzez rozbijanie kropel ociekającej solanki, tężnia wytwarza specyficzny mikroklimat sprzyjający relaksowi.

* Projekt wymaga uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Lokalizacja: Teren pomiędzy Pasażem Jesionowym a targowiskiem miejskim, nieopodal Rynku i parki Małe Planty, na tyłach MDK, działki: 1044/43, 1040/43

Koszt: 200 000,00 zł

7. MAMO, TATO, podejmij wyzwanie!

Opis projektu: Zorganizowanie cyklu warsztatów edukacyjnych rozwijających kompetencje rodzicielskie

Lokalizacja: Miejski Dom Kultury, ul. Rynek 19

Koszt: 10 540,00 zł

8. Do It Yourself Garage

Opis projektu: Utworzenie przestrzeni dla motocyklistów w nowym garażu przy ul. Krawczyka 21.

Projekt obejmuje zakup i montaż garażu oraz zakup narzędzi podstawowych i specjalistycznych, w tym kompresora. Powstanie przestrzeń do dokonywania samodzielnych napraw i drobnego majsterkowania a także miejsce wymiany wiedzy na temat motocykli, podróży, sportu itp.

Lokalizacja: ul. Krawczyka 21, działka 2565/3 (ewentualnie działki: 2563/2, 1119/1, 1964/2, 2062/3)

Koszt: 70 000,00 zł

9. Zakup bramy dmuchanej na cele promocji imprez sportowo-rekreacyjnych

Opis projektu: Zakup bramy dmuchanej na potrzeby imprez sportowo-rekreacyjnych.

Brama stałociśnieniowa z wymienną powłoką będzie służyć mieszkańcom Mikołowa, aby reklamować organizowane wydarzenia sportowo-rekreacyjne.

Brama nie wymaga dostępu do prądu oraz nie potrzebuje wentylatora dzięki czemu można ją wykorzystać w każdym terenie, nie generując niepotrzebnego hałasu.

Wymiary:
-wewnętrzny 5 m x 3 m
-zewnętrzny 6,2 m x 3,6 m

Lokalizacja: teren całego Mikołowa

Koszt: teren całego Mikołowa

10. Szybko! Na ratunek!

Opis projektu: Wykonanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na ul. Prusa w celu umożliwienia łatwiejszego wyjazdu samochodów Straży Pożarnej z remizy.

Sygnał czerwony ma być wzbudzany przez dyspozytora KP PSP, celem umożliwienia jak najszybszego wyjazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Sygnalizacja będzie umożliwiać zablokowanie jedynie jednego kierunku ruchu (w stronę ul. św. Wojciecha) lub całego ruchu na ul. Prusa, w zależności od potrzeb.

Lokalizacja: ul. K.Prusa działka 457/83

Koszt: 143 000,00 zł

11. Stare - Nowe Planty

Opis projektu: Rewitalizacja Dużych Plant. Projekt obejmuje m.in. powstanie 2 fontann w stawach w parku, co poprawi wartość rekreacyjną terenu oraz pomoże je oczyszczać (przez napowietrzanie i filtrację)

Ma także zostać zrewitalizowana tylna część Parku (od strony Przedszkola nr 3). W jej ramach przewidziano remont części starych i wykonanie nowych ścieżek. Wraz ze ścieżkami powstanie oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

* Wykonanie ścieżek na Plantach zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (m.in. brak zgody na nawierzchnię bitumiczną)

Lokalizacja: Duże Planty, Fontanna 1: działki 370/56, 885/76, Fontanna 2: działka 1940/76, Rewitalizacja parku: 573/80, 287/76, 571/79, 369/76, 775/79, 774/79, 777/79, 1940/76, 370/76

Koszt: 200 000,00 zł

Projekty lokalne:

Centrum

1. Odlotowa Zabawa "Nad Jamną". Budowa placu zabaw

Opis projektu: Budowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego. Obejmuje m.in. zestaw zabawowy, huśtawki, karuzelę, stół do ping ponga.

Lokalizacja: ul. Waryńskiego, działka 2475/31
Koszt: 48 450,00 zł

2. Tworzymy przestrzenie rozwoju

Opis projektu: Projekt obejmuje 2 części:
1.Jordan Basket Plus – kurs koszykówki dla dzieci - m.in 6-tygodniowe kursy koszykówki dziecięcej w kategoriach wiekowych 6-7, 8-10 lat, mecze, turniej, spotkania dla rodziców
2. remont toalet w Centrum Muzycznym Krawczyka XXI

Lokalizacja: 1. MOSIR ul. Konstytucji 3 Maja 31 oraz Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Katowicka 24
2. ul. Krawczyka 21

Koszt: 50 055,00 zł

Mickiewicza

3. Śmietnik też chce mieć porządek

Opis projektu: Budowa nowego śmietnika między blokami 22 i 24 przy ul. Mickiewicza

* Projekt będzie zrealizowany po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia ze Starostwa Powiatowego

Lokalizacja: ul. Mickiewicza, między blokami nr 22 i 24

Koszt: 42 000,00 zł

4. Zazieleni się, urośnie kilka drzew?

Opis projektu: Przeprowadzenie warsztatów ogrodniczych dla mieszkańców os. im. A. Mickiewicza oraz zakup sprzętu i materiałów ogrodniczych

Lokalizacja: os. Mickiewicza 16

Koszt: 16 500,00 zł

Stolarska i Rybnicka

5. Parking i chodnik przy ulicy Dolnej

Opis projektu: Utworzenie miejsc parkingowych i chodnika przy ulicy Dolnej

Lokalizacja: ul. Dolna 11-13

Koszt: 20 983,80 zł

Nowy Świat i Stara Droga

6. Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy - stresy przegonimy i razem z dziećmi się bawimy

Opis projektu: Organizacja zajęć fitness na świeżym powietrzu oraz utwardzenie terenu pod siłownią i montaż zestawu zabawowego dla dzieci

Lokalizacja: Działka nr 367/35 między ul. Nowy Świat i ul. Wodną

Koszt: 52 200,00 zł

7. Plac Zabaw przy blokach Stara Droga 2A - 2D

Opis projektu: Doposażenie placu zabaw przy ul. Stara Droga 2a-2d o nowe urządzenia zabawowe: system forteca, huśtawka ważka, bujak, kolejkę z wagonem i kółko-krzyżyk

Lokalizacja:ul. Stara Droga 2a-2d

Koszt: 30 000,00 zł

Kochanowskiego i Gniotek

8. Osiedlowy Plac Sportowy

Opis projektu: Modernizacja istniejących boisk do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki oraz wykonanie placu gier indywidualnych

Lokalizacja: os. Kochanowskiego przy budynkach 10, 6

Koszt: 72 282,00 zł

9. Gniotek Sport Park Etap 3 Oświetlenie

Opis projektu: Zainstalowanie oświetlenia solarno-ledowego miejsca aktywności Gniotek Sport Park oraz budowa ogrodzenia tego terenu

Lokalizacja: Działka 327/18, na końcu ulicy Żniwnej

Koszt: 72 000,00 zł

Długa i Regielowiec

10. Strefa relaksu na ul. Klonowej]

Opis projektu: Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Klonowej. Zaplanowano ustawienie leżaków terenowych, koszy na śmieci i pergoli obrośniętej roślinnością

Lokalizacja: ul. Klonowa, działka 777/6

Koszt: 44 000,00 zł

Reta

11. Rekreacja na Recie - rozbudowa siłowni, palenisko na ognisko, stoły do szachów i tenisa stołowego

Opis projektu: Projekt zakłada rozbudowę siłowni przy ul. Konopnickiej na Recie o dodatkowe urządzenia, w tym urządzenia dla dzieci.

Ponadto zaplanowano przygotowanie miejsca na ognisko z grillem – palenisko wokół którego będą umieszczone ławy z bali, przy którym zostanie zamontowany grill na obrotowym, wysięgniku.

Zaplanowano także ustawienie 4 stołów do gier towarzyskich (szachy/chińczyk, tenis stołowy) – 2 przy siłowni, 2 przy ul. Skalnej.

Lokalizacja: 1. Urządzenia siłowni, stół do tenisa, stół szachy/chińczyk - działka gminna nr 2153/64, ul. M.Konopnickiej
2. Palenisko na ognisko z grillem - działka gminna nr 1760/64, ul. M. Konopnickiej
3. Stół do tenisa, stół szachy/chińczyk - teren MSM, działka 728/26 lub inna wskazana przez MSM przed realizacją zadania

Koszt: 40 900,00 zł

12. Rozbudowa istniejącej siłowni terenowej przy ul. Konopnickiej w Mikołowie

Opis projektu: Rozbudowa istniejącej siłowni przy ul. Konopnickiej o 4 nowe urządzenia, ławki i kosz na śmieci

Lokalizacja: ul. Konopnickiej , działka nr 2153/64

Koszt: 41 315,00 zł

13. O'RETY! JERZYKOWNIA czyli wieże lęgowe dla jerzyków na Recie!

Opis projektu: Usytuowanie na Recie 4 słupów z budkami lęgowymi dla jerzyków wraz z tablicami edukacyjno-informacyjnymi.

Budki lęgowe mają pomóc w ochronie tych pożytecznych ptaków, które przyczyniają się m.in. do zmniejszenia populacji komarów.
Lokalizacja: ul. Skalna działka 883/36, ul. Brzozowa działka 2269/18, ul. Konopnickiej 2153/64, ul. Dzieńdziela 1700/90

Koszt: 25 800,00 zł

14. Cyfrowa Biblioteka na Recie

Opis projektu: Digitalizacja kart bibliotecznych Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie

Lokalizacja: Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Reta, ul. Skalna 12

Koszt: 14 455,00 zł

Borowa Wieś

15. Dostawa i montaż elementów zabawowych dla placu zabaw "Dzięcięcy Raj przy Burzy"

Opis projektu: Utworzenie placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Borowej Wsi w pobliżu altany. Powstanie 7 urządzeń: m.in równoważnia linowa, piaskownica, chata małolata oraz huśtawki.

Lokalizacja: Borowa Wieś, ul. Piaskowa 57, działka nr 268/74

Koszt: 54 110,00 zł

16. Dzieci Dzieciom - integracja od najmłodszych lat

Opis projektu: Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy SP6 w Borowej Wsi

Lokalizacja: Borowa Wieś, teren Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Gliwicka 299

Koszt: 54 000,00 zł

17. Śląskie Centrum Sportów Terenowych - etap I Strzelnica Łucznicza

Opis projektu: Wybudowanie strzelnicy łuczniczej jako pierwszy etap planowanego na kolejne lata projektu Śląskie Centrum Sportów Terenowych

Lokalizacja: Borowa Wieś, ul.Piaskowa 57, działki nr 269/75, 813/73, 817/73, 896/74

Koszt: 25 000,00 zł

Paniowy

18. Aktywni w nauce i zabawie

Opis projektu: Zakup 2 tablic interaktywnych oraz sprzętu nagłaśniającego dla SP8 w Paniowach oraz na potrzeby lokalnej społeczności sołectwa.

Lokalizacja: Paniowy, Szkoła Podstawowa nr 8

Koszt: 27 000,00 zł

19. Zakup i montaż iluminacji świątecznej

Opis projektu: Zakup oświetlenia świątecznego i montaż w okresie bożonarodzeniowym na słupach w ciągach ulic Staromiejskiej, Wolności i Mokierskiej w Paniowach

Lokalizacja: Paniowy, ul. Staromiejska, Wolności, Mokierska

Koszt: 36 760,00 zł

20. Poprawienie skuteczności działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w zakresie ratownictwa technicznego

Opis projektu: Zakup nożyc hydraulicznych – sprzętu niezbędnego do akcji ratowniczych dla OSP Paniowy

Lokalizacja: OSP Paniowy, ul. Mokierska 1

Koszt: 12 000,00 zł

Mokre

21.Zestaw ratownictwa technicznego Weber dla OSP Mokre

Opis projektu: Zakup sprzętu dla OSP Mokre (hydrauliczny sprzęt ratowniczy)

Lokalizacja:OSP Mokre, ul. Miodowa 2

Koszt: 58 098,00 zł

22. Lepsza szkoła

Opis projektu: Zakup wyposażenia dla SP7 w Mokrem: szafek na ubrania, stojaków na rowery, stojaków na mapy, klimatyzatora oraz garażu blaszanego.

Lokalizacja: Mokre, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zamkowa 1

Koszt: 8 500,00 zł

23. Nowe wiaty przystankowe w Mokrem

Opis projektu: Postawienie 2 wiat przystankowych – Mokre Sosnowa i Mokre Boisko

Lokalizacja: Mokre, ul. Sosnowa

Koszt: 15 000,00 zł

Śmiłowice

24. Przebudowa placu zabaw ul. Gliwicka 102

Opis projektu: Przebudowa placu zabaw ul. Gliwicka 102. Na placu zabaw powstanie nowy zestaw zabawowy, bujak, ławka i ogrodzenie.

Lokalizacja: Śmiłowice, ul. Gliwicka 102

Koszt: 27 823,82 zł

25. Ogrodzenie boiska do piłki plażowej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Górnośląskiej

Opis projektu: Ogrodzenie boiska do piłki plażowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Górnośląskiej.

Zamontowane będą: komplet sprawnościowy, altanka i ławo-stół, ławki i kosz na śmieci. Zaplanowano także wybrukowanie pod altaną

Lokalizacja: Śmiłowice, ul. Górnośląska, działka nr 325/100 i nr 300/100

Koszt: 27 823,82 zł

Kamionka

26. 2018 Kostka brukowa pod Wiatą Biesiadną

Opis projektu: Wyłożenie kostką brukową terenu pod wiatą biesiadną z III edycji BO

Lokalizacja: Kamionka, ul. Katowicka 91

Koszt: 27 200,00 zł

27. 2018 Zacienienie placu zabaw ul. Kościuszki

Opis projektu: Zakup i montaż siatek zacieniających częściowo plac zabaw przy ul. Kościuszki

Lokalizacja: Kamionka, ul.Kościuszki, działka 2157/14

Koszt: 19 800,00 zł

Bujaków

28. Wspólna sprawa i Bujakowski Klub Piłkarski oraz Ochotnicza Straż Pożarna

Opis projektu: Zakup kosiarki-traktorka oraz kurtek przeciwdeszczowych na potrzeby LKS 45 Bujaków oraz zakup wyposażenia dla OSP Bujaków

Lokalizacja: OSP Bujaków, ul. Chudowska 9, LKS 45 Bujaków, ul. Szkolna 1a

Koszt: 44 688,00 zł

29. Strefa Rodziny - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw. Aktywny wypoczynek - organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców, kurs pierwszej pomocy

Opis projektu: 1.Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw - w ramach rozbudowy powstanie huśtawka "bocianie gniazdo" i stoły do gry.
2.Cykl zajęć fitness i kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców

Lokalizacja: Bujaków, pomiędzy ul. Szkolną i ul. ks.Franciszka Górka na działkach 1749/221 (ew.działka 1629/221, o ile zajdzie taka potrzeba)

Koszt: 44 697,00 zł

Patryk Osadnik

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3