Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Mikołów, ul. Józefa Rymera 1

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie kontroluje pracę jednostek policji na terenie powiatu. Natomiast sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Komenda powiatowa jest niezależna w obrębie m.in:

  • przekształcania komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie znajdują się m.in.:

  • realizacja wspólnie z lokalnym samorządem programów prewencyjnych dotyczących koordynowanie czynności ochronnych

  • identyfikacja osób

  • ochrona bezpieczeństwa w komunikacji publicznej

  • zapewnienie bezpieczeństwa na drogach przez jego kontrolę

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.