Sąd Rejonowy w Mikołowie

Mikołów, ul. Wyszyńskiego 12/14

Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działa w okręgu katowickim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Katowicach.

Sąd Rejonowy w Mikołowie rozstrzyga w takich sprawach, jak:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o założenie księgi wieczystej