Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

W Śląskiem ZDW będzie remontował te drogi w 2024 i 2025 roku. Nowe drogi, mosty, obwodnice. Gdzie ucieszą się kierowcy?

Piotr Sobierajski
Piotr Sobierajski
Trwa kompleksowa przebudowa drogi DW928 Mikołów - Wyry - Gostyń - Kobiór

Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Trwa kompleksowa przebudowa drogi DW928 Mikołów - Wyry - Gostyń - Kobiór Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE ZDW
Remonty dróg wojewódzkich w Śląskiem trwają praktycznie cały czas, jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne. Inwestycji jest dużo, część z nich będzie nadal kontynuowana w 2024 roku. Sprawdziliśmy, gdzie nadal będzie można spotkać drogowców i kiedy te przedsięwzięcia będą mieć swój finał?

Przebudowa drogi wojewódzkiej 928

Aktualnie Zarząd Dróg Wojewódzkich zajmuje się m.in. przebudową DW 928 na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z DK 1.

To kompleksowa przebudowa drogi DW928 Mikołów - Wyry - Gostyń - Kobiór. Przebudowywana droga podzielona jest na trzy odcinki. Etap I: Mikołów - Wyry, etap II: Wyry - Gostyń i etap III: Gostyń – Kobiór. Odcinek przebudowywany rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 44 w Mikołowie, a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 1 w miejscowości Kobiór. Realizowana inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz zapewnić odpowiednią płynność, dzięki wprowadzeniu jednolitych przekrojów, poprawie stanu technicznego nawierzchni i budowie chodników, dróg pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych. Zakończenie prac planowane jest w 2026 r. Szacowany koszt: 245,6 mln zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 786

Kolejna inwestycja to przebudowa DW 786 od Koniecpola do granicy województwa. Jest w trakcie realizacji. Przebudowany zostanie odcinek o długości 6,4 km od skrzyżowania DW nr 786 z ul. Chrząstowską (skrzyżowanie objęte przebudową) w miejscowości Koniecpol do granicy województwa śląskiego.

Zakres realizacji inwestycji jest szeroki. Obejmuje przebudowę drogi o parametrach klasy G, ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowę lub nawet całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony, przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę dróg innych kategorii, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych i modernizację istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstaną także zupełnie nowe przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. Zmodernizowane będą również obiekty mostowe, zbudowana zostanie infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

- Wzdłuż tej drogi zlokalizowana jest szkoła, przychodnia, sklepy. Można powiedzieć, że wokół DW 786 koncentruje się życie Koniecpola, ale brak kompleksowej przebudowy znacznie obniżał poziom jej bezpieczeństwa. Modernizacja na tak dużą skalę rozwiąże ten problem. I za to chcemy serdecznie podziękować – mówił przed rozpoczęciem inwestycji burmistrz Koniecpola, Ryszard Suliga.

Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2024 r. Szacowany koszt: 98,2 mln zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 910

Przebudowa DW 910 w Będzinie od skrzyżowania z DK 86 w Czeladzi aż do granicy Dąbrowy Górniczej będzie ogromną inwestycją. Plac budowy został przekazany wykonawcy w listopadzie, a prace w terenie mają się rozpocząć w styczniu 2024 roku.

Słynna „nerka” w Będzinie będzie remontowana a wraz z nią ponad 5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 910. - Pierwszym etapem będzie wycinka zieleni kolidującej z planowanymi pracami budowlanymi – mówi Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Na razie dokładne szczegóły organizacji ruchu nie są znane, bowiem przedmiotem kontraktu jest także jej opracowanie.

- Można jednak powiedzieć, że prace pójdą w tym kierunku, że ruch będzie dopuszczony i będzie wahadłowy. Odcinki drogi objęte tymi utrudnieniami będą się zmieniać wraz z postępem prac. Będzie funkcjonowała na przebudowywanych odcinkach sygnalizacja świetlna – informuje Ryszard Pacer.

To oznacza, że takiego właśnie ruchu wahadłowego należy spodziewać się w styczniu 2024 roku na odcinku ulicy Czeladzkiej od granicy z Czeladzią do będzińskiej „nerki”. Taki jest bowiem zakres pierwszego z trzech zaplanowanych etapów tego przedsięwzięcia.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jesienią wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę DW 910. Wykonawcą prac jest firma Drog-Bud Sp. z o. o. Wartość całego przedsięwzięcia to niespełna 109,4 miliona złotych.

Zakres przebudowy DW 910 w Będzinie obejmuje m.in.: przebudowę układu drogowego w celu ujednolicenia szerokości jezdni do min. 3,5 m pasa ruchu, całkowitą wymianę konstrukcji jezdni, korektę geometrii skrzyżowań i innych elementów wyposażenia pasa drogowego, przebudowę istniejących chodników, wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (przepusty, kanalizacja deszczowa), budowę lub przebudowę oświetlenia z zasilaniem.

Planowane zakończenie inwestycji to kwiecień 2026 roku. Szacowany koszt: 114,3 mln zł.

Budowa obwodnicy Sośnicowic

Budowa obwodnicy Sośnicowic trwa. Obwodnica Sośnicowic ma zastąpić obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 408 (wiodący na północ od miasta) i zapewnić nowy układ komunikacyjny dla przejęcia głównie ruchu pojazdów ciężarowych, jadących drogami wojewódzkimi nr 408 i 919 oraz innymi w kierunku Gliwic czy Kędzierzyna-Koźla. Zgodnie z planami udostępnionymi przez gliwickie starostwo obwodnica rozpocznie się na węźle Gliwice Ostropa autostrady A4, a następnie powiedzie na północny-zachód wzdłuż autostrady, ominie Łany Wielkie i skręcając na zachód, a potem na południe wzdłuż granicy lasów, poprowadzi do skrzyżowania z DW408, łącząc się z DW919 za Trachami. Obecnie cały ruch DW408 odbywa się przez sośnicowicki rynek. Planowane zakończenie inwestycjo to listopad 2025 roku. Szacowany koszt: 125 mln zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 934

Przebudowa DW 934 od Imielina do skrzyżowania z DK 44 obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 na odcinku od skrzyżowania DW 934 (ulica Imielińska) z ulicami Miarki i Dobrą w Imielinie do rejonu przejazdu kolejowego w Bieruniu. Przebudowany będzie odcinek o długości 9 km.

Przebudowa drogi ma poprawić bezpieczeństwo ruchu na drodze, polegające na poprawie geometrii jezdni oraz chodników, wprowadzeniu azyli - wysp ograniczających prędkość pojazdów, przebudowie skrzyżowań z drogami publicznymi innej kategorii. Będzie też korekta geometrii pionowej i poziomej drogi, wymiana zdegradowanej nawierzchni jezdni i chodników, zabezpieczenie konstrukcji drogi na przewidywane oddziaływania górnicze.

Jednym z założonych celów jest uzyskanie na całym odcinku nośności konstrukcji jezdni, która będzie pozwalała na dopuszczenie do obciążania jej pojazdami o nacisku osi wynoszącym do 115 kN. Ponadto przewiduje się realizację prac związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi - wymianę przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej i dróg poprzecznych, przepustów w ciągu rowów przydrożnych pod zjazdami na posesje. Planowane zakończenie przedsięwzięcia to wrzesień 2024 roku. Szacowany koszt: 148,1 mln zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 948

Przebudowa DW 948 na odcinku od skrzyżowania z DK 52 do skrzyżowania z DW 946. Przebudowa na odcinku o długości 17,36 km, między Żywcem (skrzyżowanie z DW 946) a Kobiernicami (skrzyżowanie z DK 52) trwa. Przebudowa drogi, ze względu na to, że biegnie między zboczami gór, a brzegami rzeki Soły i sztucznych zbiorników wodnych, jest skomplikowana także ze względów logistycznych. Brak jest miejsca na posadowienie np. tymczasowych mostów, utrudnione jest manewrowanie ciężkim sprzętem itp.

Cały zakres przebudowy drogi obejmuje m.in.: ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni, przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę miejsca przeznaczonego do kontroli pojazdów, budowę zatok autobusowych, zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i uspokojenia ruchu, przebudowę i remont dziewięciu obiektów mostowych, budowę infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu (m.in.. kanalizacji deszczowej, oświetlenia, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu), wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego, budowę konstrukcji oporowych oraz przebudowę i remont czterdziestu trzech przepustów.

Planowane zakończenie prac to październik 2024 roku. Szacowany koszt: 278,2 mln zł. 

Rozbiórka i budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Lublińcu

Rozbiórka i budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Lublińcu trwa na DW 906. Obiekt, liczący blisko 50 lat, ze względu na stan techniczny, nie nadawał się już do użytkowania. W jego miejscu powstanie nowy wiadukt, który zachowa długość poprzednika – 174,10 metra.

Istniejący wiadukt drogowy o długości całkowitej 174,10 m umożliwia przejazd i przejście pieszych drogą wojewódzką nad torami linii kolejowych nr 61 Kielce– Fosowskie, nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów, torami stacji kolejowej w Lublińcu, nad drogą gminną nr 440072S (ul. Nowa i ul. Plebiscytowa w Lublińcu) oraz nad drogą gruntową.

Nowy obiekt będzie konstrukcją pięcioprzęsłową o szerokości 15 metrów. Obiekt zaprojektowany został w postaci stalowego przęsła łukowego z dwuprzęsłowymi, ciągłymi ustrojami belkowo-płytowymi na dojazdach do łuku.

Inwestycję realizuję ZDW w Katowicach, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 mln z programu Polski Ład. Wykonawcą jest firma Banimex z Będzina. Planowane zakończenie inwestycji to luty 2025 roku. Szacowany koszt: 41,9 mln zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 925

Przebudowa DW 925 od granicy Rudy Śląskiej do granicy Rybnika. Długość przebudowywanego odcinka to 24 km. Na odcinku zlokalizowany jest węzeł drogowy na połączeniu z autostradą A1 oraz skrzyżowanie z drogą krajową DK 44.

Przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 925 rozpoczyna się na granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska (na granicy z Mikołowem), a kończy na granicy miasta na prawach powiatu Rybnik (na granicy z miejscowością Przegędza).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Mikołów, Ornontowice, Orzesze oraz Czerwionka - Leszczyny w województwie śląskim. Droga przecina miejscowości Mikołów i Orzesze oraz wsie Ornontowice, Bełk i Przegędza.

Jak przyznał przed rozpoczęciem inwestycji Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, droga wojewódzka nr 925 posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów nie jest właściwie odseparowany.

Zakres inwestycji obejmuje całkowitą przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i dróg pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2026 r. Szacowany koszt: 321,2 mln zł.


Nowe inwestycje Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2024 roku

Plany Zarządu Dróg Wojewódzkich na najbliższe miesiące i 2024 rok, jeśli chodzi o kolejne inwestycje, na razie nie jest jeszcze znany. Ostateczny harmonogram nowych przedsięwzięć i związanych z nimi postępowań przetargowych pojawi się prawdopodobnie w lutym przyszłego roku.

Procedura wygląda tutaj bowiem tak, że po uchwaleniu budżetu województwa przez Sejmik Województwa Śląskiego, to Zarząd Województwa przesyła do ZDR „Plan rzeczowo-finansowy”. W tym dokumencie wyszczególnione są zadania dla ZDW w Katowicach na dany rok i zadania realizowane w cyklu wieloletnim. Zarząd Województwa Śląskiego opiera się na danych, które dostarcza wcześniej Zarząd Dróg Wojewódzkich.

- Prace nad nowym planem trwają od sierpnia br. Zakończą się najpóźniej 12 stycznia 2024 roku. Na ten dzień Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył nam ostateczny termin na przekazanie wszystkich materiałów i propozycji – wyjaśnia Ryszard Pacer.

Tak więc nowe, dziś jeszcze w planach, inwestycje ZDR w Śląskiem poznamy najwcześniej w lutym przyszłego roku.

współpraca: Bartosz Żołnierczyk

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: W Śląskiem ZDW będzie remontował te drogi w 2024 i 2025 roku. Nowe drogi, mosty, obwodnice. Gdzie ucieszą się kierowcy? - Będzin Nasze Miasto

Wróć na mikolow.naszemiasto.pl Nasze Miasto